Indkaldelse til KMB2010´s ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 19.00

Kære KMB’er.

På grund af uvished omkring forsamlings forbuddet, har bestyrelsen besluttet at flytte årets generalforsamling.

Bestyrelsen har desuden besluttet delvist at kompensere for den manglende spille tid i denne sæson.

Det betyder, at kontingent 1. rate 2021/22 der forfalder 1/8-2021 bliver reduceret med 25 % ligeledes vil der ikke blive opkrævet boldkontingent for deltagelse i senior træningen tirsdag og torsdag.

De regulerede kontingent opkrævninger udsendes medio juli, men gælder ikke medlemmer i restance.

De bedste hilsner
Bestyrelsen


 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. En af klubbens repræsentanter i bestyrelsen for "DSI" aflægger beretning
  4. Spilleudvalgenes beretninger
  5. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Den økonomiansvarlige forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse.
  8. Valg til bestyrelse

Formand: Jørgen Jørgensen – ikke på valg – ønsker at fortsætte.

Næstformand: Ralf Auerbach – på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).

Formand for spilleudvalget: Peter Andreasen –på valg – villig til genvalg (vælges for 2 år).

Formand for ungdomsudvalg: Per Flink Iversen – ikke på valg – ønsker at fortsætte.

2 bestyrelsesmedlemmer – lige år: Rasmus Jensen – ikke på valg – ønsker at fortsætte                    

Ledig ny vælges for et år.

1 bestyrelsesmedlem – ulige år: Ledig.

Valg af suppleant for en periode på 1 år Ledig.

Valg af repræsentant til - sammen med formanden - at ind træde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Amager Tennis- og Badmintonhal.

Ralf Auerbach – på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).

Revisorer Per Leerskov og Kristian Hjulsager er villige til genvalg.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, april 2021

Klik for at hente Årsregnskab 2010, i PDF-format